Dukketeatret Baldian og Musa ble dannet i 1973. De
to dukkene er hoved personene i 6 historier som
utspilles i og omkring den karakteristiske
titteskapscenen.

Forestillingene spilles både inne og ute, for et
publikum fra ca. 3 år. Ingen øvre aldersgrense har vist seg effektivt...

Baldian og Musa var de første som tok i bruk Agder Teaters intimscene i 1976. Foruten å spille gjevnlig her fungerer vi som et utrykningsteater for skoler, barnehager, bibliotek, bydelshus og kulturhus. Slik har Baldrian og Musa reist landet rundt på egen hånd, eller med Riksteatret.

Vi har også vært i Sverige, Danmark, England,
Russland og Palestina, - på festivaler og turneèr.

Navnet Giert Werring er for mange synonymt med det vi
liker å kalle figurteater.
Han står for manus, produksjon og fremføring av stykkene.

Med seg har han også
Nora Valeur som har regi og administrasjonen av teatret